เหรียญพระมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 42 (เหรียญเปล่า ไม่มีหนังสือ)

2,500 บาท


เหรียญพระมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 42 (เหรียญเปล่า ไม่มีหนังสือ)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญพระมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 42 

เนื้อเงิน หนัก 7 กรัม  

เหรียญพระมหาชนก เป็นเหรียญที่ระลึกเพียงเหรียญเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นคู่กับหนังสือพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”ในสองวโรกาสคือ ในช่วงพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒

เหรียญแห่งความเพียร….
“ มีรับสั่งว่า เหรียญนี้แทบไม่จำเป็นต้องปลุกเสกเลย เพราะว่าขลัง แค่ความเพียรนี่ก็ขลังพอแล้ว ”
เมื่อครั้งดำเนินการจัดทำหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ ให้จัดสร้างเหรียญพระมหาชนกคู่เคียงกันไปด้วย ในครั้งนั้นศิลปินและประติมากรร่วมกันออกแบบถวาย เพื่อทรงวินิจฉัยหลายแบบด้วยกัน แต่ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรเป็นรูปที่พระมหาชนกกำลังว่ายน้ำ และหันมาสนทนาธรรมกับนางมณีเมขลา ซึ่งแนวพระราชดำรินี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้เคยทรงร่างเป็นภาพลายเส้นไว้ จึงได้นำมาเป็นต้นแบบที่ด้านหนึ่งของเหรียญ พร้อมกำกับอักษรว่า”พระมหาชนก ” เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเทวนาครีไว้