เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นกาญจนาภิเษก ” MONNAIE DE PARIS ” หลัง จปร. ปี 2539(เนื้อบรอนซ์ขัดเงา )

800 บาท

เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นกาญจนาภิเษก ” MONNAIE DE PARIS ” หลัง จปร. ปี 2539(เนื้อบรอนซ์ขัดเงา )

สภาพสวย ไม่ผ่านการใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นกาญจนาภิเษก ” MONNAIE DE PARIS ” หลัง จปร. ปี 2539

เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕o ปีในพ.ศ. ๒๕๓๙ นับเป็น พระมหากษัตริย์ ที่ทรงครองแผ่นดินที่ยืนยาวที่สุดในโลก
เหล่าผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีมั่นคงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์ได้มีจิตสมานฉันท์เห็นพ้องต้องกันว่า ควรที่จักดำเนินการจัดการกองทุน ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโครงการ
ตามพระราชดำริ และ จัดสร้างพุทธปูชนียสถาน “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงมีต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ ประชาชนอย่างใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้ตลอดมา
พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะได้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
อันมีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณกาล และเพื่อการนี้
ท่านสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ประธานคณะกรรมการกองทุนเทิดพระเกียรติ
จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้น
โดยอัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชอัยกา มาประดิษฐานไว้ด้านหนึ่ง
และ อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ จปร ไว้อีกด้านหนึ่ง นับเป็นเหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ที่ได้มีการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ
และ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์ประธานในพิธีมังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดพระแก้ว
ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ โรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส โมเน่ร์ เดอ ปารีส์
ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีอันสำคัญกับประชาชนชาวไทย
โดยรับจัดเป็นผู้ทำเหรียญที่ระลึกมหามงคลนี้ โดยรวบรวมประติมากรผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมพิจารณาดำเนินการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีชั้นสูง เหรียญรัชกาลที่ ๕ รุ่นนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์ครบถ้วน งามที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด

รายการจัดสร้างเหรียญร.๕ จากโรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส โมเน่ร์ เดอ ปารีส โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต

1.เหรียญทองคำขัดเงา 26.5×30 มม. 595 ชุด (ทองคำ,เงิน,บรอนซ์) ทองคำหนัก23กรัม
2.เหรียญทองคำนูนสูง 26.5×30 มม. 595 ชุด (ทองคำ,เงิน,บรอนซ์) ทองคำหนัก30กรัม
3.เหรียญเงินขัดเงา 26.5×30 มม. 5,555 เหรียญ
4.เหรียญเงินนูนสูง 26.5×30 มม. 5,555 เหรียญ
5.เหรียญบรอนซ์ขัดเงา 26.5×30 มม. 15,555 เหรียญ
6.เหรียญบรอนซ์นูนสูง 26.5×30 มม. 15,555 เหรียญ
7.พระบรมรูปแผ่นบูชาทองคำ 26.5 ซม. 19 แผ่น ทองคำหนัก2,000กรัม
8.พระบรมรูปแผ่นบูชาเงิน 26.5 ซม. 199 แผ่น เนื้อเงินบริสุทธิ์
9.พระบรมรูปแผ่นบูชาบรอนซ์ 26.5 ซม. 1,555 แผ่น เนื้อบรอนซ์…