เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา 100 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

500 บาท

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา 100 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ด้านหลัง “ภปร”)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน  น่าสะสม   ด้านหลังเป็นตรางานฉลองพระชันษา 100 ปี   ด้านหลังจะเป็นตราสัญลักษณ์ “ภปร”

 

 

มีสินค้าอยู่ 1

คำอธิบาย

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา 100 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ )

การจัดสร้างเหรียญที่ให้ประชาชนนำไปบูชาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปีนี้เป็นวาระมงคลกาลที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชันษา 100 ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ทางวัดได้กำหนดให้มีการจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช มีอยู่หลายขนาด เช่น พระรูปประทับนั่งเต็มองค์ ส่วนด้านหลังขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐาน มีขนาด 8 เซนติเมตรและมีเหรียญขนาด 3.2 เซนติเมตร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระศพ ด้านหลังเป็นตรางานฉลองพระชันษา 100 ปี 

ชนิดโลหะ : ทองแดง  

ขนาด 3.2 เซนติเมตร

ที่มา: http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1383217372&grpid=01&catid=19