เหรียญเงิน อนุสรณ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณณี

1,000 บาท

เหรียญอนุสรณ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณณี

ขนาด 3.5 ซม.

สภาพสวยมาก ผิวเดิมออกโทนดำ ไม่ผ่านการใช้งาน  พร้อมกล่อง  

 

 

มีสินค้าอยู่ 1

คำอธิบาย

เหรียญอนุสรณ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณณี

เนื้อเงิน  7 เหลี่ยม 

ด้านหน้า ภาพพระภักตร์หน้าตรงครึ่งพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ฉลองพระองค์ประดับสายสะพาย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณณี พระบรมราชินีในรัชการที่ ๗ ๒๔๔๗-๒๕๒๗ 

ด้านหลัง ภาพพระเมรุ อนุสรณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ๙ เมษายน ๒๕๒๘

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 มีพระนามว่า หม่อมเจ้ารำไพพรรณี สวัสดิวัฒน์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฎ์ และพระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพรรณี ประสูติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447
เมื่อ พ.ศ. 2461 ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี บรมราชินี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468
ภายหลังเมื่อคณะราษฎร์ทำการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชบัลลังก์ เมื่อ พ.ศ. 2477 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับ ณ ประเทศอังกฤษมาโดยตลอด จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 รัฐบาลโดยเห็นสมควรกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จกลับประเทศไทย พร้อมทั้งขอพระราชทานให้ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายให้ครบถ้วนตามพระราชประเพณี
ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 สวรรคตด้วยพระหทัยวายโดยพระอาการสงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณี ประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2528 ในวโรกาสนี้คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญเป็นที่ระลึก 3 ประเภท ดังนี้
1.เหรียญทองคำ จำนวน 10 เหรียญ เฉพาะสำหรับทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น
2.เหรียญเงิน สำหรับมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงิน 500 บาท
3.เหรียญทองแดงรมดำ สำหรับมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงิน 50 บาท และ 20 บาท