เหรียญเงิน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่าฯ ปี 2539

400 บาท

เหรียญเงิน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่าฯ ปี 2539 

สภาพสวย / เนื้อเงิน

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญที่ระลึกอนุสรณ์การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2539


รูปแบบเหรียญ

กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระพักตร์ตรง ชิดวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” มีลายดอกประจำยามประกอบหัวท้ายข้อความ

กลางเหรียญมีรูปพระเมรุมาศ ด้านล่างมีข้อความว่า “๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๓-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ” และมีเครื่องหมายโรงกษาปณ์ ชิดวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า “อนุสรณ์การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๙”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคตด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณี ประดิษฐานพระบรมศพ ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2538 และมีพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะพระบรมศพ จนถึงวัพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 10 มีนาคม 2539

ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญที่ระลึกไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย โดยกระทรวงการคลังได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย

ขนาดเหรียญ  3 ซม

โลหะ : เงินธรรมดา