เหรียญแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2559 (ผู้หญิง)

1,500 บาท

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘  (ผู้หญิง)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน แพ็คเดิม

ราคาจอง 1600 บาท ที่กองกษาปณ์

 

มีสินค้าอยู่ 1

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2559

เนื้อเงิน