เหรียญทองแดง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภูมิพลมหาราช ปี2542 (โฮโลแกรมรุ่นแรก ฮูกานินทร์ )

400 บาท


สภาพสวย น่าสะสม  ตลับแตกเล็กน้อยครับ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญที่ระลึกโฮโลแกรมรุ่น แรก “ฮูกานินทร์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 6 รอบ ปี 2542 ครบชุด สภาพเดิมๆหายากมากครับ

โดยมี 5 หน่วยงานร่วมกันจัดสร้างคือ

1.มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย

2.คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช

3.แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

4.แพทยสภา

5.กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภูมิพลมหาราช เป็นครั้งแรกในโลกของภาพสะท้อนแสง 3 มิติ (โฮโลแกรม) ประทับบนเหรียญกษาปณ์ โดยเหรียญมีขนาด 26×30 มิลลิเมตร  จัดสร้างเพียง 1000 ชุด เพื่อคุณภาพชีวิตใหม่ พัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย

1.เหรียญเนื้อทองคำขัดเงา9999 หนัก 20 กรัม

2.เหรียญเนื้อเงินขัดเงา999 หนัก 20 กรัม และ

3.เหรียญเนื้อทองแดงนอกขัดเงา995 หนัก 15 กรัม

ผลิตจากโรงงานกษาปณ์ฮูกานินทร์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีกล่องมี การ์ดครับถ้วน สภาพสวยมากๆ

พิธีมหามังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในเดือนมิถุนายน 2542 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฯ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฑปรินายก ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งอาราธนาเกจิอาจารยร่วมทำพระราชพิธีมหามังคลาภิเษก

จัดสร้างร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ มูลนิธิวชิรเวชฯ คณะแพทย์ศิริราชฯ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ แพทยสภา และกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมยุครบ 6 รอบ 72 พรรษา สภาพสวยมากทุกเหรียญครับ