เหรียญ เนื้อบอร์น ที่ระลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ระลึกครบ 30 ปี 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

200 บาท

เหรียญ  ที่ระลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ระลึกครบ 30 ปี 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย พ.ศ.2516 – 2546

เนื้อบอร์น

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ เนื้อบอร์น ที่ระลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ระลึกครบ 30 ปี 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

ขนาดเหรียญ 3 เซนติเมตร

เนื้อบอร์น