เหรียญ 10 บาท (นิกเกิล) เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ ฯ

30 บาท

เหรียญ 10 บาท (นิกเกิล) เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ ฯ


สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

(เหรียญเปล่าๆไม่มีตลับ ปรับราคาขายลดลง)
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตลับเปล่าเพิ่มในเว็ปได้ครับ ขนาด32มม.

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 10 บาท (นิกเกิล) เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ ฯ


วันที่ประกาศใช้ : 12 ก.ค. 2520
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : นิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 2,097,000