เหรียญ 10 บาท (นิกเกิล) 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน

60 บาท

เหรียญ 10 บาท (นิกเกิล) 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน


สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

(เหรียญเปล่าๆไม่มีตลับ ปรับราคาขายลดลง)
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตลับเปล่าเพิ่มในเว็ปได้ครับ ขนาด32มม.

มีสินค้าอยู่ 10

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 10 บาท (นิกเกิล) 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน


วันที่ประกาศใช้ : 28 ม.ี ค. 2528
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : นิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 500,000