เหรียญ 10 บาท (สองสี) การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)

2,000 บาท

เหรียญ 10 บาท (สองสี) การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)

จำนวน 100 เหรียญ  (ถุงเดิม ยังไม่ได้เปิด)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 10 บาท (สองสี) การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)

วันที่ประกาศใช้ : 28 พ.ย. 2539
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 26
น้ำหนัก (กรัม) : 8.5
ชนิด : โลหะสองสี
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 5,006,001