เหรียญ 10 บาท (สองสี) สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (ยกถุง)

2,000 บาท

เหรียญ 10 บาท (สองสี) สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ

จำนวน 100 เหรียญ  (ถุงเดิม ยังไม่ได้เปิด)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 10 บาท (สองสี) สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ

วันที่ประกาศใช้ : 3 ม.ิ ย. 2540
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 26
น้ำหนัก (กรัม) : 8.5
ชนิด : โลหะสองสี
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 5,000,011