เหรียญ 10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมทางหลวง (ยกถุง 100 เหรียญ)

4,000 บาท

เหรียญ 10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมทางหลวง (ยกถุง 100 เหรียญ)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

ยกถุงเดิมๆ  จำนวน 100 เหรียญ

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมทางหลวง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 8.5 กรัม
ลักษณะ เหรียญกลม โลหะสองสี
วันที่ประกาศใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา 10 บาท
จำนวนการผลิต : 3,000,000 เหรียญ