เหรียญ 10 บาท (สองสี) 72 ปี สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

25 บาท

เหรียญ 10 บาท (สองสี)72 ปี สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สภาพสวย ไม่ผ่านการใช้

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 10 บาท (สองสี) 72 ปี สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วันที่ประกาศใช้ : 29 ธ.ค. 2548
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 26
น้ำหนัก (กรัม) : 8.5
ชนิด : โลหะสองสี
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 3,000,000