เหรียญ 10 บาท 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน จำนวน 50 เหรียญ (เปิดถุงแล้ว)

1,400 บาท

เหรียญ 10 บาท (นิเกิล)120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

จำนวน 50 เหรียญ (เปิดถุงแล้ว)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 10 บาท

120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

วันที่ประกาศใช้ : 13 ม.ิ ย. 2537
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 800,011