เหรียญ 2 บาท 80 ปี ของการกาเนิดลูกเสือไทย (ยกถุง 100 เหรียญ)

1,000 บาท

เหรียญ 2 บาท 80 ปี ของการกาเนิดลูกเสือไทย (ยกถุง 100 เหรียญ)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

ยกถุงเดิมๆ  จำนวน 100 เหรียญ

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 2 บาท 80 ปี ของการกาเนิดลูกเสือไทย (ยกถุง 100 เหรียญ)

วันที่ประกาศใช้ : 16 พ.ค. 2534
ราคาหน้าเหรียญ : 2 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 22
น้ำหนัก (กรัม) : 7.3
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 2,000,000