เหรียญ 20 บาท การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา) (ยกถุง 50 เหรียญ)

1,300 บาท

เหรียญ 20 บาท การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา) (ยกถุง)

จำนวน 50 เหรียญ  (ถุงเดิม ยังไม่ได้เปิด)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา) (ยกถุง)

วันที่ประกาศใช้ :28 พ.ย. 2539
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) :15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 1,500,000