เหรียญ 20 บาท (ขัดเงา) การพัฒนาอย่างยงั่ ยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)

450 บาท

เหรียญ 20 บาท (ขัดเงา) การพัฒนาอย่างยงั่ ยืนเพื่ออนาคตอันมนั่ คง (อะกริคอลา)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท (ขัดเงา) การพัฒนาอย่างยงั่ ยืนเพื่ออนาคตอันมนั่ คง (อะกริคอลา)

วันที่ประกาศใช้ : 28 พ.ย. 2539
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ขัดเงา
จำนวนผลิต : 12,722