เหรียญ 20 บาท (ขัดเงา) 120 ปี สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

600 บาท

เหรียญ 20 บาท (ขัดเงา) 120 ปี สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน  แพ็คเดิม พร้อมใบเซอร์ 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท (ขัดเงา) 120 ปี สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ประกาศใช้ : 1 ก.ย. 2538
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ขัดเงา
จำนวนผลิต : 7600