เหรียญ 20 บาท ที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9  ครบชุด  72 เหรียญ  

4,500 บาท

เหรียญ 20 บาท ที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9  ครบชุด  72 เหรียญ  

เหรียญเงิน 1 เหรียญ + เหรียญนิเกิล 71 เหรียญ    รวม 72 เหรียญ

พร้อมเล่มให้สะสมครับ

สภาพสวย  ไม่ผ่านการใช้งาน 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท ที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9  ครบชุด  72 เหรียญ  

 • 1.เหรียญ 20 บาท พระชนมายุครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9  **เนื้อเงิน**   
 • 2.เหรียญ 20 บาท 108 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงกลาโหม 8 เมษายน 2538
 • 3. เหรียญ 20 บาท120 ปี กระทรวงการคลัง 2538
 • 4. เหรียญ 20 บาท120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 14 เมษายน 2538
 • 5. เหรียญ 20 บาท72 พรรษา พระพี่นาง 2538
 • 6. เหรียญ 20 บาท 80 ปี กรมสรรพากร 2538
 • 7. เหรียญ 20 บาท120 ปี การตรวจเงินแผ่นดิน 2538
 • 8. เหรียญ 20 บาท ปีสิ่งแวดล้อมอาเซี่ยน 2538
 • 9. เหรียญ 20 บาท ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538
 • 10. เหรียญ 20 บาท50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 2538
 • 11. เหรียญ 20 บาท75 ปี กระทรวงพานิชย์ 2538
 • 12. เหรียญ 20 บาท 50 ปี สันติภาพ 2538
 • 13. เหรียญ 20 บาท เฉลิมพระเกีรยติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง
 • 14. เหรียญ 20 บาท100 ปี การพยาบาลไทย 2539
 • 15. เหรียญ 20 บาทพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 2539
 • 16. เหรียญ 20 บาท เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 2539
 • 17. เหรียญ 20 บาท100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2540
 • 18. เหรียญ 20 บาท 84 ปี ธนาคารออมสิน 2540
 • 19. เหรียญ 20 บาท50 ปี วันทหารผ่านศึก 2541
 • 20. เหรียญ 20 บาทเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
 • 21. เหรียญ 20 บาท ครบ 84 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2542
 • 22. เหรียญ 20 บาท ธนาคารโลก
 • 23. เหรียญ 20 บาทสมมงคลเสมอเท่า รัชกาลที่ 1 2543
 • 24. เหรียญ 20 บาท100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริน
 • 25. เหรียญ 20 บาท72 ปี ข้าราชการพลเรือน 2544
 • 26. เหรียญ 20 บาท84 ปี จุฬาลงกรณ์ 2544
 • 27. เหรียญ 20 บาท50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2545
 • 28. เหรียญ 20 บาท100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2545
 • 29 .เหรียญ 20 บาท 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2545
 • 30. เหรียญ 20 บาท100 ปี การนำธนบัตรออกใช้ 2545
 • 31. เหรียญ 20 บาทเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา รัชกาลที่ 9
 • 32. เหรียญ 20 บาท80 พรรษา พระพี่นาง 2546
 • 33. เหรียญ 20 บาท150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 34. เหรียญ 20 บาท72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2547
 • 35. เหรียญ 20 บาท200 ปี พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2547
 • 36. เหรียญ 20 บาท 72 ปี กรมธนารักษ์ 2548
 • 37. เหรียญ 20 บาท 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2548
 • 38. เหรียญ 20 บาท 100 ปี หอสมุดวชิรญาณ 2548
 • 39. เหรียญ 20 บาท 80 ปี เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ 2548
 • 40. เหรียญ 20 บาท ครบ 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน 14 พฤศจิกายน 2548
 • 41. เหรียญ 20 บาท พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549
 • 42. เหรียญ 20 บาท รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 2549
 • 43. เหรียญ 20 บาท 84 พรรษา พระพี่นาง 2550
 • 44. เหรียญ 20 บาท 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2550
 • 45. เหรียญ 20 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 • 46. เหรียญ 20 บาท พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 28 มิถุนายน 2550
 • 47. เหรียญ 20 บาท 9 รอบ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2551
 • 48. เหรียญ 20 บาท รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2551
 • 49. เหรียญ 20 บาท พระบิดาแห่งการค้าไทย พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
 • 50. เหรียญ 20 บาท เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา พระชนมายุ 84 พรรษา
 • 51. เหรียญ 20 บาท 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 29 ธันวาคม 2553
 • 52. เหรียญ 20 บาท เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • 53 .เหรียญ 20 บาท 150 ปี วันประสูติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 • 54. เหรียญ 20 บาท 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา
 • 55. เหรียญ 20 บาท 120 ปี วันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก
 • 56. เหรียญ 20 บาท รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 16 เมษายน 2555
 • 57. เหรียญ 20 บาท 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2555
 • 58. เหรียญ 20 บาท 100 ปี กรมทางหลวง 2555
 • 59. เหรียญ 20 บาท 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • 60. เหรียญ 20 บาท 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง 7 มกราคม 2556
 • 61. เหรียญ 20 บาท 100 ปี ธนาคารออมสิน 2556
 • 62. เหรียญ 20 บาท 120 ปี พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 2556
 • 63. เหรียญ 20 บาท 50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 64. เหรียญ 20 บาท 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 65. เหรียญ 20 บาท 72 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 66. เหรียญ 20 บาท 120 ปี การสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก
 • 67. เหรียญ 20 บาท 100 ปี การสถาปนา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • 68. เหรียญ 20 บาท 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI
 • 69. เหรียญ 20 บาท การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • 70. เหรียญ 20 บาท 100 ปี สหกรณ์ไทย มีนาคม 2560
 • 71. เหรียญ 20 บาท 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนาคม 2560
 • 72.เหรียญ 20 บาทสมเด็จพระเทพฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญาโลก(WIPO)