เหรียญ 20 บาท (เนื้อเงิน) 3 รอบ รัชกาลที่ 9

700 บาท

เหรียญ 20 บาท (เนื้อเงิน) 3 รอบ รัชกาลที่ 9  

ไม่ผ่านการใช้งาน   แกะจากถุงครับ

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท (เนื้อเงิน) 3 รอบ รัชกาลที่ 9

วันที่ประกาศใช้ : 30 พ.ย. 2506
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 35
น้ำหนัก (กรัม) : 20
ชนิด :  เงิน
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต :1,000,000