เหรียญ 20 บาท 100 ปี การพยาบาลไทย (ยกถุง 50 เหรียญ)ส

1,400 บาท

เหรียญ 20 บาท 100 ปี การพยาบาลไทย (ยกถุง 50 เหรียญ)

จำนวน 50 เหรียญ  (ถุงเดิม ยังไม่ได้เปิด)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท 100 ปี การพยาบาลไทย (ยกถุง 50 เหรียญ)

วันที่ประกาศใช้ :12 ม.ค. 2539
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) :15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต 800,000