เหรียญ 20 บาท 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย

35 บาท

เหรียญ 20 บาท 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

(เหรียญเปล่าๆไม่มีตลับ ปรับราคาขายลดลง)
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตลับเปล่าเพิ่มในเว็ปได้ครับ ขนาด32มม.

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศใช้ : 19 ม.ี ค. 2540
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 1,202,011