เหรียญ 20 บาท 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน

30 บาท

เหรียญ 20 บาท 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

(เหรียญเปล่าๆไม่มีตลับ ปรับราคาขายลดลง)
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตลับเปล่าเพิ่มในเว็ปได้ครับ ขนาด32มม.

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน

วันที่ประกาศใช้ : 1 มิ. ย. 2549
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 2,600,000