เหรียญ 20 บาท 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

30 บาท

เหรียญ 20 บาท 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

(เหรียญเปล่าๆไม่มีตลับ ปรับราคาขายลดลง)
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตลับเปล่าเพิ่มในเว็ปได้ครับ ขนาด32มม.

มีสินค้าอยู่ 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 20 บาท 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

วันที่ประกาศใช้ : 1 ก.ย. 2538
ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 32
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด : คิวโปรนิกเกิล
ประเภท : ธรรมดา
จำนวนผลิต : 800,000