เหรียญ 600 บาท (ขัดเงา) 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม

3,000 บาท

เหรียญ 600 บาท (ขัดเงา) 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญ 600 บาท (ขัดเงา) 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม

วันที่ประกาศใช้ : 30 ม.ี ค. 2538
ราคาหน้าเหรียญ : 600 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 35
น้ำหนัก (กรัม) : 22
ชนิด : เงิน
ประเภท : ขัดเงา
จำนวนผลิต : 3,008