แผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ประจำปี ๒๕๓๒

2,000 บาท

แผงเหรียญหมุนเวียน ปี2532

แผงตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ผลิตเพื่อแจกไป ต่างประเทศ หายาก ผลิตจำนวนน้อย 

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน แพ็คเดิมจากรมธนารักษ์

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ประจำปี ๒๕๓๒

แผงเหรียญหมุนเวียน ปี2532 แผงตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ผลิตเพื่อแจกไป ต่างประเทศ หายาก ผลิตจำนวนน้อย
เหรียญชนิด 5 บาท จำนวน 2 เหรียญ
เหรียญ 1 บาท
เหรียญ 50สตางค์
เหรียญ 25 สตางค์
เหรียญ 10 สตางค์
เหรียญ 5 สตางค์
เหรียญ 1 สตางค์ ประจำปี 2532
แผงผลิตจำนวนน้อย หายาก